تبلیغات
پدیده2000 - برترین احساس
پدیده2000

عشق

برترین احساس

اشتیاقی عالم گیر

نیرویی بس عظیم

و شوری شگفت انگیز است

عشق

 دوری جستن

 از آزردن دیگری

دوری جستن

 از شکل دلخواه خود دادن به او

دوری جستن

از تسلط بر او

و دوری جستن

از فریب دادن او ست

عشق

درک یکدیگر

شنیدن حرف یکدیگر

پشتیبانی از یکدیگر

و شاد بودن در کنار یکدیگر است

عشق

بهانه ای برای عدم پیشرفت

بهانه ای برای بهتر نشدن

بهانه ای برای کوچک نمودن آرزو ها

و بهانه ای برای اطمینان بیجا به دیگری نیست

عشق

صداقت کامل داشتن با هم

رویا های هم را سهیم بودن

تلاش در رسیدن به هدفهای مشترک

وبر دوش گرفتن عادلانه مسئو لیت هاست

در این دنیا همه می خواهند  عاشق باشند

عشق، احساسی نیست که بتوان

آن را ساده انگاشت

عشق احساسی است که بایدآن را گرامی داشت

به بار آورد و از آن مراقبت کرد

عشق

             دلیل زندگی است ..... 


نوشته شده در چهارشنبه یکم مهرماه سال 1388 ساعت 23:25 توسط سارا نظرات | |


: