تبلیغات
پدیده2000 - غیر ِتو که دوری از مــن دل به هیچ کسی نبستم
پدیده2000

رفتی و خاطـــره های ِتــــــو نــشسته تو خـــیالم

بی تـــــو من اســــــیر ِدست ِآرزوهــــــای محالم

یاد ِمــــــــــن نبودی اما من به یاد ِتــــــو نشستم

غیر ِتو که دوری از مــن دل به هیچ کسی نبستم

هم ترانه یاد ِمــــن باش بی بهانه یاد ِمــــن باش

وقت بیداری ِمــــهتاب عاشـــــقانه یاد ِمن باش

اگه باشی با نــــگاهت میشــــه از حادثه رد شد

میشه تو آتــــیش ِعشــــقت گرُ گرفتن و بلد شد

اگه دوری اگه نیـــــستی نفـــس ِفریـاد ِمن باش

تا ابد تا ته ِدنـــــیا تا همیشـــــه یاد ِمـــــن باش

نوشته شده در شنبه دوازدهم دیماه سال 1388 ساعت 09:44 توسط سارا نظرات | |


: