تبلیغات
پدیده2000 - & نگفتم؟ &
پدیده2000

نگفتم تو بری جون از تنم خسته میشه
                           اگه  تو بری چشمام اسیر سیل اشک میشه


نگفتم  تو  بری فرهادت  دق  میکنه
                          اشکام این عشق کهنه رو تیره و تار میکنه


نگفتم تو بری غریبه باقی می مونم
                         دوباره  تنها  میشم  و با تنهایی  سیر میکنم


نگفتم تو بری بارون اشکام یه دریا میشه
                        اگه نیای دیر میشه و قلبم از تپش خسته میشه

نگفتم تو بری پنجره تنها می مونه

                        باز کوچه ی  قشنگیا  منتظ ر تو  می مونه


نوشته شده در چهارشنبه نهم تیرماه سال 1389 ساعت 20:47 توسط حمید داداشی گل نظرات | |


: